Alle toekomstige stoelonderdelen worden met precisie gekloven uit een geschikte lengte boomstam.

Vervolgens worden de onderdelen afgerond met een trekmes op een hiervoor speciaal ontworpen werkbank: de zogenaamde snijbank of trekbok (shaving horse).fabricationA

De stukken worden dan eventueel verder afgewerkt met een spookschaafje of op de draaibank (in mijn geval een met de voet aangedreven wipdraaibank). Deze stoeldelen moeten nu gedroogd worden tot de juiste vochtigheidsgraad. Ik laat de sporten drogen bij een warmtebron tot ze werkelijk kurkdroog zijn, droger dan ze normalerwijze ooit zullen zijn gedurende de levensduur van de stoel.

fabricationBfabricationC 

De poten daarentegen worden gewoon gedroogd tot ze ongeveer even droog zijn als de omgevende lucht. De extra droge sporten zullen na het samenstellen van de stoel iets zwellen en voor een heel sterke verbinding zorgen, zelfs zonder lijm!

Door het klieven van de stoeldelen (in plaats van zagen in de langsrichting) blijven de houtvezels intact en zullen sporten van een relatief kleine diameter dikwijls sterker zijn dan dikkere gezaagde delen. Als resultaat verkrijg ik dus een lichtere maar zeer sterke stoel. Dankzij het handwerk zijn alle stoelen bovendien uniek en karaktervol.

fabricationD

Mijn stoelen zijn uitsluitend behandeld met een natuurlijke, beschermende olie.

De benaming "green woodwork" verwijst ook naar de vele ecologische voordelen. Het hout komt van plaatselijke bossen en voornamelijk van bomen die anders als brandhout bestemd zijn. Er is weinig transport nodig, de boomstammen gaan immers niet naar de zagerij maar rechtstreeks naar de ambachtspersoon. Eenvoudige handgereedschappen zijn het best geschikt voor het uitvoeren van de meeste operaties (met de uitzondering van het op lengte zagen van de stammen en uiteraard het vellen van de bomen), elektrische gereedschappen zijn niet echt nodig.

Ga naar boven